Speedom X เป็นแพลตฟอร์มเกมส์แบ่งปันรายได้ที่พัฒนาด้วยความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสโดยใช้ EOS แบบกระจายอำนาจที่แข็งแกร่ง

SPEEDOMX วัตถุประสงค์ในการพัฒนา

จุดเริ่มต้นนั้นมาจาก เริ่มที่จะเบื่อกับเกมที่เล่นสนุกอยู่คนเดียวโดยไ