Speedomx là một nền tảng Game chia sẻ lợi nhuận được phát triển dựa trên nền tảng EOS phi tập trung với sự tin cậy và tính minh bạch mạnh mẽ.

SPEEDOMX Mục đích phát triển

Người chơi đã cảm thấy chán các loại game chỉ có thể chơi vui vẻ một mình. SPEEDOMX đã bắt đầu mong muốn tạo ra game nơi ai cũng có thể

cùng vui vẻ, làm hài lòng cả người mới chơi hay hard user. SPEEDOMX nắm công nghệ phi tập trung hóa và đã hoàn tất quá trình chuẩn bị để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

SPEEDOMX Mục tiêu phát triển